Archive for October 28, 2012

Lärares Lärande

En god vän brukar säga att slumpen inte är någon tillfällighet och jag tror att hon har rätt. Det är alltså ingen slump att jag blev lärare, även om tillfälligheterna spelade in i mitt yrkesval.

Nyfiken har jag alltid varit, och det är precis det som behövs för att tycka om att vara lärare och även rektor. Det är dags att sluta tro att lärare kan allt, men den dagen lärare  slutar att lära är det illa. Lärandet ska genomsyra hela verksamheten – och det gäller elever, pedagoger och skolledare.

Generellt sett satsar vi mycket pengar på kompetensutveckling för personal i skolan, men hur mycket “pang för pengarna” får vi egentligen? Vad är det som genererar lärande? På samma sätt som vi gör vårt allra bästa för att motivera eleverna att lära behöver vi fundera över vad som motiverar pedagogerna att lära.

Själv har jag svårt att sitta still och lyssna någon längre stund, och lär mig nya saker bäst i samspel med andra för att sedan pröva, pröva och pröva lite till. I prövandet behöver jag utvärdera resultaten av metoderna och då är det oerhört viktigt att skapa ett klimat där det är fritt fram för andra att återkoppla. Jag är säker på att mina elever kände att de kunde tycka fritt och jag är angelägen om att mina medarbetare ska kunna göra samma sak.

Jag tror på kollegial samverkan och att dela idéer för att utveckla tillsammans. En av mina rektorskollegor tog initiativet till en “paddagogik-träff” för oss rektorer för att hon ville kunna mera och var nyfiken på användningsområden. Jag tyckte det var fantastiskt kul att få vara med och dela det jag kunde och ta del av andras kunskaper. Att hon dessutom hade fixat bubbel och snittar var ju grädde på moset :) Vi hade en trevlig kväll och skrattade mycket. Nu finns det dessutom ytterligare tre twittrande rektorer i Norrtälje som kan bidra i det utvidgade kollegiet.

Nästa vecka drar kollegahandledarutbildning igång i Norrtälje kommun. Det betyder att under cirka ett halvår kommer 90 pedagoger att utbildas i kollegial samverkan för att sprida IKT i praktiken ut i alla skolor. Parallellt med det kommer alla skolledare också att få sig till del en stor dos omvärldsbevakning och chans att fundera över hur vi framgent ska driva utveckling i våra skolor med fokus på IKT.

Jag tror vi är på rätt väg och att eleverna i Norrtälje får precis det som de vill ha och behöver:

Nyfikna lärare och skolledare som delar med sig.