Rådmansö Skola

Det finns ungefär 200 elever i Rådmansö Skola från förskoleklass upp till årskurs 9.

Många av de yngre eleverna vill vara kvar på fritids på eftermiddagarna.

Den äldsta av byggnaderna uppfördes 1926, men redan i slutet av 1860-talet uppfördes Rådmansö kyrkskola som senare revs.

 

 

 

 

 

Vår vackra skärgårdsmiljö används flitigt och vi har tillräckligt nära till Stockholm för att kunna utnyttja stadens utbud.

Vi har höga förväntningar på eleverna och vill att de ska skaffa sig bästa möjliga kunskaper och färdigheter utifrån sina förutsättningar.

Vi vill också att eleverna tar ansvar för och har inflytande över sitt lärande.

Eleverna lär utifrån både ett lokalt och globalt perspektiv i samarbete med lokalt näringsliv. Undervisningen genomsyras av ett lustfyllt lärande med modern teknik.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *