Välkommen till nytt läsår!

Välkomna tillbaka till skolan och ett nytt läsår i Rådmansö skola.

Jag hoppas att sommarlovet har varit precis som du önskade att det skulle bli, eller möjligen med några härliga överraskningar som du inte räknat med och som gjorde dina lediga veckor ännu bättre. Jag hoppas att du är taggad för ett nytt läsår som kommer att innehålla många skiftande delar. IKT (informations- och kommunikationsteknik) kommer att prägla undervisningen under nästa läsår eftersom Norrtälje kommun gör en stor satsning på elevdatorer till elever i år 7 och 8. Så småningom kommer alla elever i år 7-9 att ha en ”egen” PC och digitaliseringen kommer också att leta sig ner i åldrarna. Inte nödvändigtvis i form av PC, utan kanske med läs-/surfplattor i någon form.

Pedagogerna i skolan har ett stort och viktigt arbete framför sig med att förändra undervisningen för att dra nytta av de resurser som finns när de digitala enheterna ökar i skolan. Vi har under våren fått ett modernt trådlöst nätverk som är både snabbare och mer driftsäkert än det vi hade förut, vilket kommer att vara en förutsättning för att använda webben på ett bra sätt.

Vi kommer att använda Fronter för kommunikation och information mer intensivt och konsekvent än vi gjort tidigare. På höstens föräldramöten kommer vi att informera om hur och varför vi väljer att göra det.

Vi har en stark laguppställning på Rådmansö i år. Ny skollag och nya riktlinjer gör att behörigheten för pedagogerna blir allt viktigare och glädjande är att den personal som är ny, eller kommer tillbaka från föräldraledighet är i hög grad behörig. På Fronter kommer det inom kort att finnas en presentation av ny personal.

Nu kan jag inte längre säga att jag är ny i skolan. Nej – nu känns det som hemma. Jag har lärt mig många elevers namn, och har några kvar. Nu känner jag personal och vet i vilka grupper de undervisar. Jag har lärt mig historik och rutiner och vet att mycket på Rådmansö är bra. Det finns naturligtvis saker vi kan göra ännu bättre och med personal och elever ska vi ta ett stort steg tillsammans in i framtiden!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *